64489 - Μη λες νιρβάνα

Ν. Λυγερός

Μη λες νιρβάνα
αν δεν μελετάς
εσχατολογικά
την έννοιά της
αλλιώς
βλέπεις
μόνο
τη λέξη
κι όχι
την ουσία της.