64490 - Με την ιστορία

Ν. Λυγερός

Με την ιστορία
των θρησκειών
αντιλαμβάνεσαι
πώς έβλεπαν
διαδοχικά
την εσχατολογία
και αναδεικνύεις
τις διαφορές
που μπορούν
να ενσωματωθούν
εντός στρατηγικού
μείγματος.