64491 - Το παράδειγμα

Ν. Λυγερός

Το παράδειγμα
του Σιχισμού
έχει ενδιαφέρον
αφού το μείγμα
ινδουισμού
και μουσουλμανισμού
δείχνει
πώς λειτουργεί
μια δομή
που δεν έχει
συμβατά
υπόβαθρα.