64503 - Το Αφγανιστάν

Ν. Λυγερός

Το Αφγανιστάν
δεν πρέπει
να το δεις
μόνο ως πρόβλημα
αλλά ως χώρα
και ως λαό
που δεν είναι
υποχρεωμένος
να υποστεί
βαρβαρότητα
χωρίς υποστήριξη.