64504 - Για να γίνει

Ν. Λυγερός

Για να γίνει
η Ανάσταση
πρέπει
να υπάρχει
και θάνατος
αν ξεχνάς
τον τελευταίο
δεν έχει
νόημα
η πρώτη
έννοια.