64505 - Σε πολλές χώρες

Ν. Λυγερός

Σε πολλές χώρες
είναι χάρη
στον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο
που οι γυναίκες
κατάφεραν
να αποκτήσουν
το δικαίωμα
της ψήφου.
Καλό είναι
να μην το ξεχνάς.