64509 - Η Βίβλος

Ν. Λυγερός

Η Βίβλος
είναι και αυτή
μια εγκυκλοπαίδεια
κι όχι μόνο
ένα βιβλίο
που κρατάς
στα χέρια
χωρίς ποτέ
να το έχεις
μελετήσει
βαθιά.