64510 - Στο Αφγανιστάν

Ν. Λυγερός

Στο Αφγανιστάν
ο λαός
αποτελείται
από πολλές φυλές
κι αν δεν έχεις
αυτή την ποικιλία
στο μυαλό σου
δεν μπορείς
να προβλέψεις
τη στρατηγική
συμπεριφορά του
ως μείγμα.