64511 - Η μελέτη

Ν. Λυγερός

Η μελέτη
της μεθόδου
του ντουντούκ
άρχισε
να παράγει
συνθέσεις
προς τιμή
της παράδοσης
που συνεχίζει
την καινοτόμα
πορεία της.