64515 - Αν είχαμε αξιοποιήσει

Ν. Λυγερός

Αν είχαμε αξιοποιήσει
κοιτάσματα
στην Ανατολική Μεσόγειο
από την αρχή
και δεν είχαμε
ως Ευρωπαίοι
ενισχύσει
τη Μέση Ανατολή
τα θέματα
τρομοκρατίας
θα ήταν
εντελώς διαφορετικά.