64516 - Οι περιοχές

Ν. Λυγερός

Οι περιοχές
του κόσμου
όπου υπάρχουν
σημαντικές
αμερικανικές
παρεμβάσεις
είναι
σχεδόν
πάντα
παράκτια
κράτη.