64518 - Αν η Τουρκία

Ν. Λυγερός

Αν η Τουρκία
δεν μπορεί
να λειτουργήσει
ως διαμεσολαβητής
στη Μέση Ανατολή
είναι γιατί
πάντα έχει
τη νοσταλγία
της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας.