64519 - Διαβάζοντας

Ν. Λυγερός

Διαβάζοντας
προσεχτικά
τις αναφορές
στους παρελθοντολόγους
ανακαλύπτεις
υποδομές
που αναδεικνύουν
δομές
που είναι
μόνο ορατές
στους μελετητές.