64522 - Κυπριακά Χρονικά

Ν. Λυγερός

Κυπριακά Χρονικά
γράφαμε
την περίοδο
του Σχεδίου Ανάν
όταν παλεύαμε
για την ακύρωσή του
μέσω της απόφασης
του λαού
και τότε
βοήθησε
ακόμα
και για τις προσφυγές
ενάντια στην Τουρκία.