64523 - Τα μηνύματα

Ν. Λυγερός

Τα μηνύματα
που στέλναμε
στους εγκλωβισμένους
για να τα ακούν
μέσω ραδιοφώνου
η συλλογική
μνήμη
τα έχει ακόμη
μέσα της
διότι είναι
ιστορική συγκίνηση.