64527 - Η λειτουργία

Ν. Λυγερός

Η λειτουργία
όταν γίνεται
εκτός εκκλησίας
δεν είναι αντιληπτή
σε όλους
αλλά η ουσία
παραμένει
θεμελιακή
για το μέλλον.