64528 - Στις διακλαδώσεις

Ν. Λυγερός

Στις διακλαδώσεις
φαίνεται
η επιλογή
της ουσίας
έτσι
γίνεται
όταν βλέπεις
υπερδομή
να φιλά
εικόνα.