64529 - Στη Ρωσία

Ν. Λυγερός

Στη Ρωσία
λόγω πανδημίας
πεθαίνει
ένα χωριό
οχτακοσίων
ατόμων
επειδή
δεν επαρκεί
ακόμα
η προστασία.