64549 - Οι κλίμακες

Ν. Λυγερός

Οι κλίμακες
πάνω
στο μαντολίνο
έχουν μια ζωντάνια
που δεν μπορείς
ν’ αντιληφθείς
αν δε το ζήσεις
με τα δάκτυλά σου
πάνω στις χορδές
εκεί όπου κάθε τάστο
έχει σημασία
για την ακολουθία.