64551 - Οι πεταλούδες

Ν. Λυγερός

Οι πεταλούδες
της Ρόδου
ζουν
μέσα στη μνήμη μας
λες κι ήταν
κι αυτή
στη χαράδρα
που ζουν
κοντά στο νερό
για να χαρούν
την ουσία.