64561 - Η λέξη σύμβολο

Ν. Λυγερός

Η λέξη σύμβολο
μιλά για την ουσία
της αποστολής
της προΰπαρξης
του Μεσσία
του Υιού
του Σωτήρα
γιατί μέσα του
έχει την έρευνα
τη χριστολογική
της Σχολής
του Ιωάννη.