64568 - Αν οι εχθροί

Ν. Λυγερός

Αν οι εχθροί
της Σχολής
του Ιωάννη
είχαν
νικήσει
δεν θα είχες
την ίδια
χριστολογική
προσέγγιση
ενώ ζεις
την ουσία.