64573 - Όταν μελετάς

Ν. Λυγερός

Όταν μελετάς
τη Συμφωνία
της Ντόχας
βλέπεις
πως διαχειρίζονται
οι Αμερικανοί
μια χώρα
την οποία
δεν αναγνωρίζουν
και πως πέτυχαν
τον στόχο τους
δίχως συμβιβασμό.