64574 - Αυτοί που έλεγαν

Ν. Λυγερός

Αυτοί που έλεγαν
ότι δεν πρέπει
να ταπεινώσουν
τους άλλους
που δεν ήταν
αναγνωρισμένοι
τώρα πρέπει
να αποδεχθούν
τη Συμφωνία
της Ντόχας
ως πραγματικότητα.