64580 - Προετοιμάσαμε

Ν. Λυγερός

Προετοιμάσαμε
το νέο πρόγραμμα
για το μέλλον
τριών δρόμων
που θα έρθουν
να πλαισιώσουν
ένα μοναδικό
σχολείο
της Δράμας
αφού είναι
παράθυρο
ανοιχτό
στο Σύμπαν.