64586 - Με τη γλώσσα

Ν. Λυγερός

Με τη γλώσσα
του συγγραφέα
ακούς
και τη σκέψη του
όταν θέλει
να πει την ουσία
χωρίς κοινωνικούς
συμβιβασμούς
επειδή αγαπά
την ιστορία.