64587 - Η μαγειρική

Ν. Λυγερός

Η μαγειρική
ακολουθεί
τεχνικές
και τέχνη
για να ζήσει
η ουσία
χωρίς
εκφυλισμό
διότι
είναι προσφορά
για τη συνέχεια.