64589 - Αν το κόκκινο

Ν. Λυγερός

Αν το κόκκινο
έχει καμπύλες
τότε γίνεται
πιο ανθρώπινο
γιατί έχει
μέσα του
τη ζωή
που προσφέρει
χαρά
ουσίας
στην ψυχή.