64590 - Ίσα ίσα

Ν. Λυγερός

Ίσα ίσα
φάνηκε
το άλλο
δέρμα
του εξωφύλλου
ενός βιβλίου
που ήθελε
να είναι
πάντα
ανοιχτό
λόγω ελευθερίας.