64593 - Κάθε όργανο

Ν. Λυγερός

Κάθε όργανο
που βλέπεις
ζει
στον ίδιο κόσμο
της μουσικής
αλλά θέλει
ένα παίξιμο
διαφορετικό
με άλλους
δακτυλισμούς
για τις ίδιες
νότες.