64594 - Στάζουν

Ν. Λυγερός

Στάζουν
οι νότες
πάνω μας
όταν η μουσική
πλημμυρίζει
την ψυχή μας
επειδή
βλέπουμε
το όργανο
που παλεύει
με τον ήχο.