64595 - Το πλάγιο πέρασμα

Ν. Λυγερός

Το πλάγιο πέρασμα
ήταν πρόσβαση
στην ελευθερία
που ξεπερνούσε
τα εμπόδια
της νύχτας
γιατί υπήρχε
ανάγκη
για το σύμπαν
και τις φυσαλίδες
ορατές
στη σκέψη.