64596 - Το πλάγιο La

Ν. Λυγερός

Το πλάγιο La
επέτρεπε
σπάνιους
δακτυλισμούς
και συνδυασμούς
ανέφικτους
χωρίς
συμβιβασμούς
γιατί
αναζητά
μόνο
την ουσία.