64599 - Τα εσωτερικά

Ν. Λυγερός

Τα εσωτερικά
προβλήματα
του Αφγανιστάν
δεν τελειώνουν
ποτέ
γιατί η ένωση
γίνεται
μόνο
όταν υπάρχει
εξωτερική επίθεση.