64600 - Τα επικοινωνιακά

Ν. Λυγερός

Τα επικοινωνιακά
είναι τα κυρίαρχα στοιχεία
στο Αφγανιστάν
αυτή την περίοδο
διότι είναι
μεταβατική
αφού θέλουν
να υπάρχει
συνέχεια
χωρίς προβλήματα.