64601 - Το φαινόμενο

Ν. Λυγερός

Το φαινόμενο
υδράργυρου
λειτουργεί
συχνά
σε θέματα
τρομοκρατίας
όταν υπάρχει
χτύπημα
και γι’ αυτό
πρέπει
να το σκεφτείς
από πριν.