64602 - Τα προβλήματα

Ν. Λυγερός

Τα προβλήματα
δεν λύνονται
μόνο επί τόπου
αλλά
και εξ αποστάσεως
για να έρθουν
πιο κοντά
σε ζωτικά
συμφέροντα
εθνικής
δομής
στο Αφγανιστάν.