64603 - Η κατάσταση

Ν. Λυγερός

Η κατάσταση
στο Αφγανιστάν
θα είναι
όλο και πιο κρίσιμη
όσο δεν υπάρχει
σταθεροποίηση
των νέων δεδομένων
και αυτό σημαίνει
ότι θα έχουμε πριν
εσωτερικές συρράξεις
όπως το απέδειξε
η ιστορία του.