64604 - Δεν δέχτηκε

Ν. Λυγερός

Δεν δέχτηκε
ο Μίκης
να συνθέσει
για τον Τίτο
λόγω
της Μακεδονίας
έτσι να θυμάσαι
ότι δεν ακολούθησε
τη μόδα
αφού ήταν
από τους πρώτους
που αντιστάθηκαν.