64605 - Με τις κλίμακες

Ν. Λυγερός

Με τις κλίμακες
αντιλαμβάνεσαι
ποιες είναι
οι σωστές τοποθετήσεις
των δακτύλων
σε πρακτικό επίπεδο
και μετά
οι δακτυλισμοί σου
είναι πιο φυσικοί
και πιο ανθρώπινοι.