64611 - Και με ανθρωπιά  

Ν. Λυγερός

Και με ανθρωπιά
μπορεί ν’ αρχίσει
η εσχατολογία
αν υπάρχει
κρίσιμη ανάγκη
γι’ αυτό μελετά
όλο το φάσμα
χωρίς περιορισμούς
για να μάθεις
την αλήθεια,
τη βαθιά.