64613 - Τα διακριτά

Ν. Λυγερός

Τα διακριτά
μαθηματικά
όσο παράξενο
κι αν είναι,
λειτουργούν
πιο ανθρώπινα
γιατί βλέπουν
καλύτερα
σπάνιες δομές
που θα χανόταν
στο συνεχές.