64614 - Η μελέτη των δομών

Ν. Λυγερός

Η μελέτη των δομών
αποδεικνύει
την αναγκαιότητα
των υπερδομών
για την κατανόηση
της βαθύτητας
και τη συνέχεια
του έργου
στην πολλαπλότητα
των διακλαδώσεων.