64618 - Οι πράξεις

Ν. Λυγερός

Οι πράξεις
που αλλάζουν
τη ζωή
ανήκουν
στην ουσία
και αποτελούν
κομμάτια
του έργου
της Ανθρωπότητας
ακόμα
κι αν δεν έβλεπαν
από την αρχή.