64621 - Καθαρό σώμα

Ν. Λυγερός

Καθαρό σώμα
θα έχεις
όταν θα κάνεις
καλές πράξεις
για να ζήσει
ο κόσμος
όχι μόνο
καλύτερα
αλλά με αρμονία
το μέλλον
της Ανθρωπότητας.