64622 - Καθαρό λόγο

Ν. Λυγερός

Καθαρό λόγο
πρέπει να έχεις
όταν μιλάς
γιατί η συνεννόηση
δεν είναι μόνο
επικοινωνία
αλλά ζωντανή
σχέση
που γίνεται
δεσμός
με τα χρόνια.