64625 - Τα μαθήματα

Ν. Λυγερός

Τα μαθήματα
της εσχατολογίας
είναι ευκαιρία
να σκεφτείς
πώς βλέπεις
τον κόσμο
και πώς πράττεις
για να εξελιχθείς
και να ξεπεράσεις
τις δυσκολίες
της κοινωνίας.