64628 - Οι έννοιες

Ν. Λυγερός

Οι έννοιες
που ανακαλύπτεις
στο πλαίσιο
της θεολογίας
δεν είναι μόνο
φιλοσοφικές
αφού έχουν
επιπτώσεις
για το πόσο
βαθιά
πιστεύεις.