64629 - Το μεταλλόφωνο

Ν. Λυγερός

Το μεταλλόφωνο
σε βοηθάει
έμπρακτα
με τις δύο του
οκτάβες
γιατί μπορείς
με άνεση
να απολαύσεις
τις κλίμακες
της προετοιμασίας
του έργου.