64641 - Η Επιτροπή

Ν. Λυγερός

Η Επιτροπή
για το Νταρφούρ
και το πόρισμά της
δεν δείχνουν
μόνο την ακρίβεια
των κριτηρίων
της γενοκτονίας
αλλά και την ανάγκη
της επέκτασής τους
για το μέλλον
των αθώων.